Member Information

Chennuru Srinivasa Murty
Late Chennuru Jagann
Member
Arya Vaisya Sangham Arya Vysya Sangam
124/52 Prem Nagar 2nd Line Berhampur Ganjam Orissa
murty.srinivas@rediffmail.com
9861477109
761110